Xậy dựng kiến an

Xậy dựng kiến an

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH  HOÀN MỸ 

ĐỊA ĐIỂM: CẦN THƠ,

QUY MÔ: 150 GIƯỜNG