Xây dựng Kiến An

Xây dựng Kiến An

BÌNH PHÚ EVERGREEN APARMENT

Địa điểm: Quận 6- Hồ chí Minh- Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty Exim Land

Năm thực hiện: 2015

Tổng diện tích sàn: (2 block)-155 657 m2; basement : 2 floors