Xây dựng Kiến An

Xây dựng Kiến An

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH  HOÀN MỸ 

ĐỊA ĐIỂM: CẦN THƠ,

QUY MÔ: 150 GIƯỜNG