Xây dựng Kiến An

Xây dựng Kiến An

KHO NGOẠI THUẾ QUAN

Chủ đầu tư: Công ty SAGAWA

Địa điểm: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3

Diện tích đất: 43.984 m2

Diện tích sàn xây dựng: 20.031 m2